Browsed by
Month: luty 2023

… OGŁOSZENIE KOMISJI Z POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO W dniu 20.02.2023 r. Komisja dokonała oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.02.2023 r., dotyczące wykonania audytu zewnętrznego w ramach projektu pod nazwą: „Pięć + 1 sposobów na lepsze jutro” – II edycja współfinansowanego z środków PFRON Komisja stwierdziła, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożona została 1 oferta.  Opierając się na kryterium 100% cena Komisja wybrała: AS Audyt Szkolenia Jacek Sudomirski ul. Podhalańska 10/11 85-132 Bydgoszcz

ULGA REHABILITACYJNA

ULGA REHABILITACYJNA

„ NIE BÓJ SIĘ KORZYSTAĆ Z ULGI REHABILITACYJNEJ” WOJEWÓDZKA I POWIATOWA SPOŁECZNA RADA ds. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wraz z POLSKIM STOWARZYSZENIEM NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO w GORZOWIE WLKP. ZAPRASZA Podatników, którzy planują korzystać z ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu podatkowym za rok 2022, na spotkanie z pracownikiem Urzędu Skarbowego celem zapoznania się z zasadami dokonywania odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2022. Spotkanie odbędzie się w dniu 09.03.2023 o godz. 11.00 w Sali Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp….

Read More Read More

REHABILITACJA DOMOWA

REHABILITACJA DOMOWA

Wiadomość ważna dla osób po operacjach ortopedycznych stawu biodrowego i kolanowego, a także po urazach narządu ruchu. Każdy pacjent po odbytej operacji ortopedycznej ma możliwości i prawo do skorzystania z rehabilitacji domowej z Narodowego Funduszu Zdrowia w wymiarze 80 godzin rehabilitacyjnych w okresie półrocznym od zabiegu. Ważne jest to, że pacjent nie musi mieć orzeczenia o niepełnosprawności. Jak to załatwić? – Po wyjściu ze szpitala należy wypis dostarczyć do lekarza rodzinnego, poprosić o skierowanie na rehabilitację domową po operacji ortopedycznej…

Read More Read More

ZAPYTANIE OFERTOWE TWK z dnia 06.02.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE TWK z dnia 06.02.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE TWK z dnia 06.02.2023 r. Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia usługi audytu zewnętrznego projektu finansowanego w części ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  (PFRON) w ramach Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Celem audytu zewnętrznego jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że  koszty poniesione w ramach realizacji projektu są kwalifikowalne, a projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem i umową – oraz wydanie opinii w tym zakresie. Zamawiający jako lider Projektu: Polskie Towarzystwo…

Read More Read More