Skip to content

2022 – „PIĘĆ+1 SPOSOBÓW NA LEPSZE JUTRO”

Projekt pod nazwą: „Pięć + 1 sposobów na lepsze jutro – II edycja” realizowany jest w okresie od 01 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

W ramach projektu udzielane jest wsparcie dla osób z niepełnosprawnością, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, chorych na różne schorzenia neurologiczne (SM, SLA, stan pourazowy, itp.).

Celem projektu jest otwarcie beneficjentów na nowe możliwości rehabilitacji społecznej przez wsparcie ich w codziennym życiu, danie im możliwości na poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego oraz zminimalizowanie deficytów wywołanych schorzeniami – poprzez zastosowanie różnorodnych form wsparcia, jak:

  • zajęcia aktywizujące (prowadzone przez terapeutów/fizjoterapeutów)
  • asystencja osoby niepełnosprawnej
  • wsparcie psychologa
  • trening Biofeedback
  • terapia logopedyczna
  • pomoc asystenta wolontariusza

Projekt jest realizowany wspólnie przez trzy organizacje na terenie czterech województw i obejmuje wsparciem łącznie 70 beneficjentów ostatecznych (BO):

  1. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp. (woj. lubuskie – 25 BO)
  2. Fundacja „Krok za Krokiem” w Poznaniu (woj. wielkopolskie – 15 BO + woj. dolnośląskie – 5 BO)
  3. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie – 25 BO)

Łączna wartość całego projektu: 1 692 054,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 1 587 894,00 zł.

Całkowita wartość projektu realizowanego na terenie woj. lubuskiego:  570 655,80 zł

Dofinansowanie ze środków PFRON:  535 935,80 zł

Wkład własny:  34 720,00 zł