Skip to content

REHABILITACJA DOMOWA

Wiadomość ważna dla osób po operacjach ortopedycznych stawu biodrowego i kolanowego, a także po urazach narządu ruchu.

Każdy pacjent po odbytej operacji ortopedycznej ma możliwości i prawo do skorzystania z rehabilitacji domowej z Narodowego Funduszu Zdrowia w wymiarze 80 godzin rehabilitacyjnych w okresie półrocznym od zabiegu. Ważne jest to, że pacjent nie musi mieć orzeczenia o niepełnosprawności.

Jak to załatwić?

– Po wyjściu ze szpitala należy wypis dostarczyć do lekarza rodzinnego, poprosić o skierowanie na rehabilitację domową po operacji ortopedycznej [kod 2146]; skierowanie może wydać także lekarz ze szpitala lub specjalista.

– Po otrzymaniu kodu skierowania należy przekazać skierowanie do gabinetu fizjoterapii, który ma podpisaną umowę z NFZ na realizację rehabilitacji domowej.

– Po zarejestrowaniu się w gabinecie fizjoterapii oczekuje się na termin pomocy leczniczej w domu.

– Zabiegi są realizowane od poniedziałku do piątku 1 raz dziennie.

– Po załatwieniu tych formalności należy sumiennie ćwiczyć, by wrócić do pełnej sprawności.

POWODZENIA!

– Propozycję tę kierujemy do członków TWK i do wszystkich innych osób niezrzeszonych w naszym stowarzyszeniu, potrzebujących takiej pomocy.

W tej sprawie Gorzowskie Towarzystwo Walki z Kalectwem zawarło porozumienie z:

Centrum Rehabilitacji BONUMED w Maszewie gm. Deszczno

tel. 881 602 804

adres e-mail: recepcja@bonumed.pl;

Usługa może być realizowana w Gorzowie Wlkp. i w powiecie gorzowskim.

Jeśli potrzebujesz pomocy w tej sprawie, czy masz jakieś wątpliwości, zadzwoń do naszej wolontariuszki tel. 792 475 692 w godz. od 13.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku.

Zapraszamy do współpracy z naszym stowarzyszeniem wszystkich chętnych.

W imieniu Zarządu TWK

Prezes Barbara Kadziewicz

REHABILITACJA W WARUNKACH DOMOWYCH – informacje dodatkowe.

Przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej, udzielającej świadczeń w trybie ambulatoryjnym.

Zabiegi realizowane w warunkach domowych przysługują osobom z zaburzeniami funkcji motorycznych, których przyczyną jest:

ogniskowe uszkodzenie mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia;

uszkodzenie rdzenia kręgowego – przez okres 12 miesięcy od dnia uszkodzenia;

choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;

uraz kończyn dolnych (w tym amputacja) – przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;

ciężkie uszkodzenie centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadające 5 stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa – skali Rankina (warunku tego nie stosuje się u dzieci do ukończenia 18 roku życia);

choroba przewlekle postępująca (w szczególności: miopatia, choroba Parkinsona, zapalenie wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, guz mózgu, kolagenoza, proces demielinizacyjny, przewlekły zespół pozapiramidowy, reumatoidalne zapalenie stawów);

– stan wegetatywny lub apaliczny.

Czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Świadczenia rehabilitacji w warunkach domowych nie mogą być łączone ze świadczeniami realizowanymi w zakresie hospicjum domowego.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub inny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, specjalista w dziedzinie: chirurgii ogólnej, ortopedycznej, lub urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, rehabilitacji medycznej, rehabilitacji narządu ruchu, medycyny fizykalnej- / fizjoterapii i balneoklimatologii, balneologii, reumatologii, neurologii, neurochirurgii i neurotraumatologii.