electrical term paper topics essay on the role of youth in nation building essential maths 7c homework book business plan marketing plan pdf literature review on cancer pain management android game thesis sample
Nasza misja ?>

Nasza misja

Misją gorzowskiego oddziału TWK są w szczególności następujące działania:
– profilaktyka niepełnosprawności u dzieci i osób dorosłych poprzez propagowanie zdrowego trybu życia i różnych form aktywności,
– propagowanie idei nowoczesnych metod rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej,
– podnoszenie wiedzy społeczeństwa na temat niepełnosprawności, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością,
– podejmowanie działań na rzecz likwidacji barier architektonicznych oraz barier w komunikowaniu się,
– propagowanie i organizowanie turnusów rehabilitacyjnych,
– podejmowanie działań na rzecz integracji społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością,
– propagowanie i prowadzenie różnych form pomocy i poradnictwa dla osób niepełnosprawnych, w tym: psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, obywatelskiego, zawodowego.