Skip to content

Nasza misja

Misją gorzowskiego oddziału TWK są w szczególności następujące działania:

  • profilaktyka niepełnosprawności u dzieci i osób dorosłych poprzez propagowanie zdrowego trybu życia i różnych form aktywności,
  • propagowanie idei nowoczesnych metod rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej,
  • podnoszenie wiedzy społeczeństwa na temat niepełnosprawności, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością,
  • podejmowanie działań na rzecz likwidacji barier architektonicznych oraz barier w komunikowaniu się,
  • propagowanie i organizowanie turnusów rehabilitacyjnych,
  • podejmowanie działań na rzecz integracji społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością,
  • propagowanie i prowadzenie różnych form pomocy i poradnictwa dla osób niepełnosprawnych, w tym: psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, obywatelskiego, zawodowego.