Skip to content

2017 – CIWON

Projekt pod nazwą:

MIĘDZYREGIONALNE CENTRUM INFORMACJI I WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

polega w szczególności na udzielaniu bezpłatnego poradnictwa prawnego, psychologicznego, psychospołecznego oraz wsparcia psychospołecznego, a także na udzielaniu informacji na temat przysługujących ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji:  projekt będzie realizowany przez 2 lata, do 28 lutego 2019 r. 

Beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów) – niezależnie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności lub grupy inwalidztwa.

Realizatorem projektu jest Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Jeleniej Górze, który współpracuje z partnerami z województw: śląskiego, łódzkiego oraz lubuskiego.

logoKSON

Na potrzeby projektu utworzone zostały Regionalne Punkty Informacji i Wsparcia (Biura Regionalne), które na terenie ww. województw działają: 

  • w Jeleniej Górze, Mysłakowicach i Piechowicach – woj. dolnośląskie
  • w Cieszynie – woj. śląskie
  • w Łodzi – woj. łódzkie
  • w Gorzowie Wlkp. – woj. lubuskie

Więcej informacji na temat działania Biur Regionalnych znajduje się na stronie KSON.

W Gorzowie Wielkopolskim Biuro Regionalne znajduje się w siedzibie Towarzystwa Walki z Kalectwem przy ul. Kosynierów Gdyńskich 81, gdzie informacji, porad i wsparcia udzielają:

  • doradca d.s. psychospołecznych – osobiście, telefonicznie i mailowo,
  • doradca psycholog – osobiście i telefonicznie,
  • doradca prawnik – osobiście, telefonicznie i mailowo,
  • doradca konsultant – osobiście, telefoniczne i mailowo. 

W celu uzyskania porady mailowej prosimy pisać na adres e-mail:   infogorzow@kson.pl

Do korzystania z porad naszych doradców w Biurze Regionalnym w Gorzowie Wlkp. zapraszamy osoby zamieszkałe na terenie całego województwa lubuskiego. 

(biuro jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach – podjazd znajduje się przy wejściu do biura od strony podwórza – fot. własna TWK).

2a

W godzinach otwarcia biura dyżur pełni doradca konsultant.

Porady doradców: psychospołecznego, psychologa i prawnika udzielane są po wcześniejszej rejestracji.

W tym celu należy przyjść osobiście do biura albo zadzwonić (w godzinach otwarcia biura)

nr tel.:   95 732-08-18  lub  792 475 692

Godziny otwarcia biura: 

13:00 – 18:00  (poniedziałek – piątek)

PFRON_wersja podstawowa_RGB

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych