Skip to content

Zaproszenie do udziału w projekcie WOMP w Gorzowie Wlkp.

grafika-logo

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
ZAPRASZA
MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
do udziału w Projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich

„REHABILITACJA DROGĄ DO UTRZYMANIA ZDROWIA I AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUBUSZAN”

Kto może skorzystać z projektu?
Projekt skierowany jest do mieszkańców Województwa Lubuskiego w wieku aktywności zawodowej:
• osoby pracujące, które z powodu schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy, skutków wypadków przy pracy, lub chorób zawodowych odczuwają ograniczenia w wykonywaniu pracy lub są zagrożone utratą zdolności do pracy ( w tym uczniowie szkół o profilu zawodowym odbywający praktyczną naukę zawodu)
• osoby pozostające bez zatrudnienia, ale poszukujące i zainteresowane podjęciem pracy, mające problem z powrotem na rynek pracy z powodu w/w schorzeń, u których rokowanie co do odzyskania sprawności i zdolności do pracy jest pozytywne.

Celem głównym projektu jest przywrócenie osobom ze schorzeniami układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanymi ze sposobem wykonywania pracy, pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej poprzez wdrożenie kompleksowego programu rehabilitacji medycznej na terenie województwa lubuskiego w latach 2021-2023.

Projekt zakłada kompleksowe działania, na które będą się składać:
-zabiegi rehabilitacyjne, poradnictwo medyczne, edukacja zdrowotna, wsparcie psychologiczne

Czas trwania projektu: 1.03.2022 r. do 30.06.2023 r.

Kontakt / Informacja / Rejestracja: (8.00-15.00) lub osobiście w Zakładzie Rehabilitacji
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Fabryczna 70
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 83 79 lub 95 7202 303

W celu zwiększenia dostępności dla pacjentów korzystających ze świadczeń fizjoterapeutycznych w ramach projektu, WOMP w Gorzowie Wlkp. wydłużył godziny pracy Zakładu Rehabilitacji:

poniedziałek–czwartek: 7.30-18.00

piątek: 7.30-20.00

oraz

ostatnia sobota w miesiącu w godz. 9.00-13.00

UCZESTNICTWO W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNE

OŚ priorytetowa: 6. Regionalny rynek pracy.
Działanie 6.7. Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.
Numer naboru: RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/21
Całkowita wartość projektu: 1 037 498,26
Kwota dofinansowania: 881 873,52

Partnerzy projektu:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Neurologiczna Belon, Krynicka, Sobkowiak-Osińska Lekarze Spółka Partnerska
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp.

Szczegółowe informacje o projekcie, w tym:

Wykaz chorób kwalifikujących do programu

oraz „Pliki do pobrania

znajdują się na stronie WOMP w Gorzowie Wlkp., w zakładce: „PROJEKTY„.