Skip to content

2019 – „RAP-B 2019-20”

W roku 2019 nasze stowarzyszenie realizuje kolejną edycję projektu pod nazwą:
“RAP-B   REHABILITANT–ASYSTENT–PSYCHOLOG – BIOFEEDBACK”.
Obecna, IV edycja („RAP-B 2019-20”), realizowana jest na terenie czterech województw przez:

  • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska w Poznaniu (lider projektu) – teren woj. wielkopolskiego; 
  • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Tarnowie (partner) – teren woj. małopolskiego;
  • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski w Gdyni (partner) – teren woj. pomorskiego;
  • Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wielkopolskim (partner) – teren woj. lubuskiego.

       Realizowane w projekcie działania stanowią kompleksowe wsparcie dla osób długotrwale chorych na SM, narażonych na utratę sprawności fizycznej i psychicznej, które – w związku z ograniczeniami, związanymi ze znaczną niesprawnością i różnego rodzaju barierami – często zostają w swoich mieszkaniach, odcięte od jakiejkolwiek pomocy.
Na terenie woj. lubuskiego w obecnej edycji projektu uczestniczy 27 osób, w tym z poszczególnych rodzajów wsparcia korzysta:
– z rehabilitacji ruchowej – 27 osób;
– z pomocy asystenta / opiekunki – 20 osób;
– z terapii psychologicznej – 15 osób;
– z treningów Biofeedback – 13 osób.
Wszystkie ww. rodzaje wparcia odbywają się w formie wizyt domowych.

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON (Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych) w ramach Konkursu pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2018), kierunek pomocy 2: „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”, zadanie pn. „świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej”.