types of essay introductions research paper on apple vs samsung doing homework motivation research paper deadly force example of apa reference page for research paper essay competition in india 2013
2019 – „RAP-B 2019-20” ?>

2019 – „RAP-B 2019-20”

W roku 2019 nasze stowarzyszenie realizuje kolejną edycję projektu pod nazwą:
“RAP-B   REHABILITANT–ASYSTENT–PSYCHOLOG – BIOFEEDBACK”.
Obecna, IV edycja („RAP-B 2019-20”), realizowana jest na terenie czterech województw przez:

  • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska w Poznaniu (lider projektu) – teren woj. wielkopolskiego; 
  • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Tarnowie (partner) – teren woj. małopolskiego;
  • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski w Gdyni (partner) – teren woj. pomorskiego;
  • Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wielkopolskim (partner) – teren woj. lubuskiego.

       Realizowane w projekcie działania stanowią kompleksowe wsparcie dla osób długotrwale chorych na SM, narażonych na utratę sprawności fizycznej i psychicznej, które – w związku z ograniczeniami, związanymi ze znaczną niesprawnością i różnego rodzaju barierami – często zostają w swoich mieszkaniach, odcięte od jakiejkolwiek pomocy.
Na terenie woj. lubuskiego w obecnej edycji projektu uczestniczy 27 osób, w tym z poszczególnych rodzajów wsparcia korzysta:
– z rehabilitacji ruchowej – 27 osób;
– z pomocy asystenta / opiekunki – 20 osób;
– z terapii psychologicznej – 15 osób;
– z treningów Biofeedback – 13 osób.
Wszystkie ww. rodzaje wparcia odbywają się w formie wizyt domowych.

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON (Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych) w ramach Konkursu pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2018), kierunek pomocy 2: „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”, zadanie pn. „świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej”.