2022 – kontynuacja „CIWON 2021/23”

2022 – kontynuacja „CIWON 2021/23”

Od kwietnia 2022 r. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp. kontynuuje realizację projektu pod nazwą:

MIĘDZYREGIONALNE CENTRUM INFORMACJI I WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI „CIWON”– edycja 2021/2023

W ramach projektu udzielane są bezpłatne porady i informacje dot. spraw społecznych, zawodowych, uprawnień i ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym, porady psychologiczne, porady prawne oraz porady dietetyka. 

………

Z bezpłatnych porad doradców mogą korzystać:

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (niezależnie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności lub grupy inwalidztwa), 

w tym: 

DZIECI I MŁODZIEŻ DO 18 ROKU ŻYCIA 

oraz:

OSOBY Z OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (rodzice, dzieci, rodzeństwo, opiekunowie, itp.).

………

Realizatorem projektu jest Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z/s w Jeleniej Górze, współpracujący z partnerami z województw: śląskiego, łódzkiego i lubuskiego. logoKSON

Na potrzeby projektu CIWON w województwie lubuskim działa Biuro Regionalne, mieszczące się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 81. 

W gorzowskim oddziale CIWON porad i wsparcia udzielają:  

  • psycholog
  • prawnik   
  • dietetyk
  • doradca-konsultant

W celu zapisania się na poradę do wybranego doradcy należy zadzwonić pod nr tel. 792-475-692 podczas dyżuru pełnionego przez doradcę-konsultanta

(wszystkie dni robocze w godz. 12:00-18:00).  

Adresy poczty internetowej do porad e-mail:  

infogorzow@kson.pl

twkgorzow@interia.pl

2a

(biuro jest przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach – podjazd znajduje się od strony podwórza – fot. TWK).

……...

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

PFRON_wersja podstawowa_RGB

Do korzystania z porad naszych doradców zapraszamy przede wszystkim osoby z terenu województwa lubuskiego.

Możliwe są także bezpłatne porady (telefoniczne/mailowe/online) dla osób z terenu całego kraju.