Skip to content

stopka twknowa

OGŁOSZENIE
KOMISJI Z POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W dniu 20.02.2023 r. Komisja dokonała oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.02.2023 r., dotyczące wykonania audytu zewnętrznego w ramach projektu pod nazwą:

„Pięć + 1 sposobów na lepsze jutro” – II edycja

współfinansowanego z środków PFRON

Komisja stwierdziła, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożona została 1 oferta. 

Opierając się na kryterium 100% cena Komisja wybrała:

AS Audyt Szkolenia Jacek Sudomirski

ul. Podhalańska 10/11

85-132 Bydgoszcz