Skip to content

2019 – CIWON

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział w Gorzowie Wlkp.,

realizuje w bieżącym roku kolejną edycję projektu pod nazwą:

MIĘDZYREGIONALNE

CENTRUM INFORMACJI I WSPARCIA

OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

„CIWON 2019”

Projekt będzie realizowany do końca lutego 2020 r.

W ramach projektu udzielane są bezpłatne porady prawne i psychologiczne oraz informacje na temat ulg i uprawnień, przysługujących osobom niepełnosprawnym. 

Z bezpłatnych porad doradców mogą korzystać osoby niepełnosprawne (Beneficjenci Ostateczni), które posiadają:  

aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów)

– niezależnie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności lub grupy inwalidztwa.

Realizatorem projektu jest Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z/s w Jeleniej Górze, który współpracuje z partnerami z województw: śląskiego, łódzkiego oraz lubuskiego.

 logoKSON

Na potrzeby projektu utworzone zostały, w każdym z ww. województw, Regionalne Punkty Informacji i Wsparcia (tzw. Biura Regionalne). Więcej informacji na temat projektu oraz  poszczególnych Biur Regionalnych znajduje się na stronie www.kson.pl

W Gorzowie Wielkopolskim Biuro Regionalne mieści się w siedzibie Towarzystwa Walki z Kalectwem przy ul. Kosynierów Gdyńskich 81. 

W gorzowskim Biurze Regionalnym informacji, porad i wsparcia udzielają:

doradca psycholog – osobiście i telefonicznie,
doradca prawnik – osobiście, telefonicznie i mailowo,
doradca konsultant – osobiście, telefoniczne i mailowo.
W celu uzyskania porady mailowej prosimy pisać na adres e-mail: infogorzow@kson.pl

Z porad naszych doradców mogą korzystać wszyscy Beneficjenci Ostateczni z terenu całego województwa lubuskiego.

2a

(nasze biuro jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach – podjazd znajduje się przy wejściu do biura od strony podwórza – fot. własna TWK).

Biuro Regionalne w Gorzowie Wlkp. jest otwarte:

w dni robocze (poniedziałek – piątek), w godzinach 13:00 – 18:00.

W godzinach otwarcia biura dyżur pełni doradca konsultant.

Porady doradców: psychologa i prawnika udzielane są po wcześniejszej rejestracji.

W tym celu należy przyjść osobiście do biura albo zadzwonić (w godzinach otwarcia biura)

nr tel.: 95 732-08-18 lub 792 475 692

PFRON_wersja podstawowa_RGB

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych

Zobacz ulotkę o projekcie „CIWON 2019”

(w formacie JPG i PDF):

CIWON2019_ulotka

CIWON 2019_ulotka