Skip to content

2023 – „5+1 Sposobów na lepsze jutro” – edycja III (2023-2024)

Projekt roczny przeznaczony dla 70-ciu beneficjentów ostatecznych.

Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych. długotrwale obciążonych chorobą i jej skutkami, z powodu schorzeń neurologicznych, schorzeń sprzężonych ruchowo.

Zestaw działań w 6-ciu obszarach jako ciągła pomoc na rzecz poprawy sprawności i jakości życia osób długotrwale niepełnosprawnych.

Projekt opiera się na realizacji zadań w formie:

– wsparcia osoby asystującej osoby niepełnosprawnej,

– organizowania i realizacji specjalistycznych działań u beneficjentów prowadzonych przez

  • terapeutów/fizjoterapeutów,                            
  • psychoterapeutę/psychologa
  • logopedę
  • oraz uzupełnione wolontariatem w zakresie Asystencji ON

Chcielibyśmy jednak poszerzyć, formę wsparcia opartą na działaniach pobudzających sferę umiejętności poznawczych.

Oddziaływanie nie tylko poprzez biofeedback, z którego nie rezygnujemy, ale już nie traktujemy go jako główną formę wsparcia, ale jako jedno z narzędzi do odziaływania na sferę umysłową. Obecnie skala tego typu form jest szeroka i z ogromnym pożytkiem współgra dając jeszcze lepsze efekty dla BO niż sam biofeedback. Dzięki tworzeniu IPD będzie możliwość jeszcze większego zindywidualizowania tego wsparcia dla BO.

ON będą ponownie otoczone wsparciemnie tylko przez osoby asystujące, ale również przez wolontariuszy. Dzięki temu zwiększy się ilość godzin wsparcia w postaci asystencji ON, co bardzo sprawdziło się w II edycji. Sześć form działania zostało dobrane i tak zmodyfikowane, by w połączeniu ze sobą dawały zwiększone szanse na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i realizowały zasady szeroko pojętej rehabilitacji społecznej.

 W chwili obecnej tego typu realizacja form wsparcia nie tylko chroni przed narażeniemna większy kontakt z Koronowirusem, który wciąż stanowi zagrożenie, ale przede wszystkim zapewnia utrzymywanie kontaktów społecznych osób niepełnosprawnych, które zostały wyraźnie ograniczone w czasie pandemii. Taka forma działań zapobiega wykluczeniu społecznemu oraz utracie zdrowia psychicznego i fizycznego. Chcielibyśmy w III edycji skupić się również na przepracowaniu u BO utraconego w czasie pandemii pakietu umiejętności związanych z ogólnie pojętym funkcjonowaniem w otoczeniu – czyli przemieszczenie się poza domem (schody, środki komunikacji), opanowanie lub przywrócenie umiejętności poruszania się osoby niepełnosprawnej mimo jej deficytów i korzystania ze sprzętu typu wózek, kule itp. Pragniemy otoczyć opieką jak największą ilość podopiecznych, ale z realnym podejściem do możliwości kadrowych, finansowych i możliwości zdrowotnych naszych beneficjentów

W realizacji każdej z form wsparcia będziemy starali się wprowadzić działania minimalizujące skutki izolacji oraz ograniczenia dostępu do działań tego typu wynikającego z pandemii i obecnej sytuacji społeczno – ekonomiczną BO

Projekt współrealizowany z:

POLSKIE TOWARZYSTWO  STWARDNIENIA  ROZSIANEGO  ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE

Finansowany ze środków PFRON w ramach konkursu  Wniosek składany w ramach Konkurs 1/2022 pn. „Działamy razem” z dnia 31-10-2022