Skip to content

ULGA REHABILITACYJNA

„ NIE BÓJ SIĘ KORZYSTAĆ Z ULGI REHABILITACYJNEJ”

WOJEWÓDZKA I POWIATOWA SPOŁECZNA RADA ds. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wraz z POLSKIM STOWARZYSZENIEM NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO w GORZOWIE WLKP.

ZAPRASZA

Podatników, którzy planują korzystać z ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu podatkowym za rok 2022, na spotkanie z pracownikiem Urzędu Skarbowego celem zapoznania się z zasadami dokonywania odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2022.

Spotkanie odbędzie się w dniu 09.03.2023 o godz. 11.00 w Sali Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. w Sali 341 na II piętrze.

W związku z tym, że ilość miejsc na sali jest ograniczona, proszę zgłaszać chęć udziału w spotkaniu do 24 lutego 2023 telefonicznie, w dni powszednie w godzinach 07.00 – 10.00. Nr tel. 697 982 438 ( Kancelaria PSONI Koło w Gorzowie Wlkp.)

Prosimy także o zgłaszanie pytań na adres zarzad@psonigorzow.org.pl dotyczących ulgi rehabilitacyjnej celem przygotowania się pracownika Urzędu Skarbowego do odpowiedzi na bardziej skomplikowane zapytania.

Spotkanie dotyczy wyłącznie ulgi rehabilitacyjnej i nie będą na nim poruszane inne tematy podatkowe.

Przew. Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnoprawnych

i Zarządu Koła PSONI Koło w Gorzowie Wlkp.

Beata Piwowarska