Skip to content

2016 – „ZNAM, UMIEM, DZIAŁAM”

Projekt realizowany w okresie od 18 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

logo_pl4

Projekt o nazwie „Znam-Umiem-Działam” jest adresowany do grupy 20 osób w wieku powyżej 18 lat z niepełnosprawnością psychiczną, w tym uczniów i absolwentów Zespołu Szkół nr 14 im. Ambasadorów Praw Człowieka w Gorzowie Wlkp. W projekcie przewidziany jest także udział 20 osób z ich otoczenia: rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli, koleżanek i kolegów.

Głównym celem projektu jest aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz integracja tych osób ze środowiskiem lokalnym.

Kluczowymi elementami projektu są w szczególności:

 • określenie predyspozycji zawodowych każdego beneficjenta
 • prowadzenie zajęć o charakterze zawodoznawczym, połączonych z praktyczną nauką zawodu w wybranych specjalnościach (np. pracownik terenów zielonych, pomoc kuchenna, itp.), w tym:
  • zajęcia zawodoznawcze stacjonarne, m.in.: poznawanie różnych zawodów, nauka obsługi różnych urządzeń, spotkania z pracodawcami w zakładach pracy
  • warsztaty wyjazdowe połączone m.in. z praktykami zawodowymi, nauką wykonywania określonych czynności w konkretnym zawodzie, doskonaleniem umiejętności pracy w grupie oraz planowania czasu wolnego  
 • prowadzenie warsztatów i zajęć z różnymi specjalistami, jak: doradca zawodowy, psycholog, socjoterapeuta, radca prawny
 • prowadzenie zajęć komputerowych, przede wszystkim nauka podstaw obsługi komputera oraz nauka praktycznego wykorzystywania internetu do poszukiwania pracy, wyszukiwania różnych informacji, a także do nawiązywania kontaktów społecznościowych i zawodowych.

Warsztaty wyjazdowe odbywają się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Gościmiu, gdzie beneficjenci wykonują m.in. prace porządkowo – ogrodnicze (grabią liście, zamiatają alejki, przycinają krzewy i gałęzie, konserwują i malują elementy drewniane architektury ogrodowej. W przyjaznej i miłej atmosferze, stworzonej przez kierownictwo ośrodka i kuracjuszy, młodzież doznaje satysfakcji z wykonanej pracy. Ważna dla nich jest również akceptacja społeczna. Po pracy uczestnicy projektu korzystają z atrakcji oferowanych przez Ośrodek.

Chwile spędzone w Ośrodku w Gościmiu zostały uwiecznione na załączonych zdjęciach:

PROMOCJA PROJEKTU

PRACE PORZĄDKOWO-OGRODNICZE

ODPOCZYNEK PO PRACY  

Wymienione działania łączą w sobie wszystkie trzy elementy realizowanego projektu:

 • ZNAM – znam siebie, swoje predyspozycje i preferencje, znam różne zawody i wymagania w tych zawodach, znam swoje miejsce w społeczeństwie.
 • UMIEM – umiem określić swoje oczekiwania i możliwości, umiem wykonywać różnorodne czynności życiowe i zawodowe, umiem odnaleźć się w społeczeństwie – w miejscu zamieszkania i w pracy.
 • DZIAŁAM – działam aktywnie w kierunku poszukiwania pracy, działam w kierunku własnego, dalszego rozwoju społecznego i zawodowego, działam aktywnie w grupie i w społeczeństwie.

Kolejnych informacji o realizowanym projekcie szukajcie na naszej stronie w AKTUALNOŚCIACH .