Skip to content

2016 – „Zdrowie ważniejsze niż wszystko inne”

W ramach konkursu „Trampolina – regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich”, ogłoszonego przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych (ZLOP) w Zielonej Górze, realizowany jest projekt pod tytułem: „Zdrowie ważniejsze niż wszystko inne”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO).

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp. jest w tym projekcie organizacją opiekuńczą dla 3-osobowej Grupy Nieformalnej, która będzie realizować wszystkie zadania projektu.

Termin realizacji projektu: od 02 maja 2016 r. do 30 września 2016 r.

Projekt adresowany jest do osób z niepełnosprawnością ruchową oraz chorobami neurologicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych na stwardnienie rozsiane (SM), zamieszkałych na terenie powiatu gorzowskiego, posiadających orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności.

W ramach projektu będą prowadzone nowatorskie ćwiczenia ruchowe („Ai Chi”) w wodzie. Wszystkie ćwiczenia w wodzie będą prowadzone przez osobę zawodowo związaną z Zamiejscowym Wydziałem Kultury Fizycznej, zajmującą się na co dzień fizjoterapią ruchową, prowadzącą zajęcia z fizjoterapii oraz interesującą się metodami terapeutycznego zastosowania „Ai Chi”.

Zajęcia będą prowadzone w grupie 15 osób, zakwalifikowanych do projektu podczas rekrutacji.

Dla osób zakwalifikowanych do projektu wszystkie zajęcia będą prowadzone BEZPŁATNIE.

Rekrutacja uczestników do projektu zostanie przeprowadzona przez organizatora na spotkaniu, które odbędzie się w dniu 12 maja 2016 r., o godz. 15:30, w siedzibie Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 81.

Na tym spotkaniu zostaną przekazane szczegółowe informacje o projekcie oraz o terminach zajęć.

Na spotkanie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne, zamieszkałe na terenie powiatu gorzowskiego, zainteresowane uczestnictwem w projekcie. 

Planowane terminy zajęć „Ai Chi” na basenie podane są TUTAJ.