Skip to content

SPOTKANIE W TWK

11 grudnia 2023 roku o godz. 16.00 odbędzie się ostatnie w tym roku spotkanie członków Koła SM i gorzowskiego oddziału PTWK Zapraszamy. Miejsce spotkania: siedziba PTWK Oddział Gorzów Wielkopolski ul. Kosynierów Gdyńskich 81.

SPOTKANIE KOŁA SM

W poniedziałek 06 listopada 2023 r. o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie Koła SM. Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich członków Koła SM oraz członków i sympatyków gorzowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Miejsce spotkania: siedziba TWK ul. Kosynierów Gdyńskich 81 w Gorzowie Wlkp.

SPOTKANIE KOŁA SM

W poniedziałek, 2.10.2023 r. o godz. 16:00 w siedzibie PTWK Oddział w Gorzowie Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich 81 odbędzie się spotkanie Koła SM. Członków Koła SM oraz członków PTWK serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

SPOTKANIE KOŁA SM

(pixabay.com) W poniedziałek, 8 maja 2023 r. o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie członków PTWK i Koła SM. Miejsce spotkania: siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich 81 Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu

SPOTKANIE KOŁA SM

W poniedziałek 03 kwietnia 2023 r. w siedzibie TWK Oddział w Gorzowie Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich 81 odbędzie się kolejne w tym roku spotkanie Koła SM Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

SPOTKANIE KOŁA SM

(pixabay.com) ZAPRASZAMY członków Koła SM i TWK na spotkanie, które odbędzie się 06 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp.  ul. Kosynierów Gdyńskich 81 

… OGŁOSZENIE KOMISJI Z POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO W dniu 20.02.2023 r. Komisja dokonała oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.02.2023 r., dotyczące wykonania audytu zewnętrznego w ramach projektu pod nazwą: „Pięć + 1 sposobów na lepsze jutro” – II edycja współfinansowanego z środków PFRON Komisja stwierdziła, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożona została 1 oferta.  Opierając się na kryterium 100% cena Komisja wybrała: AS Audyt Szkolenia Jacek Sudomirski ul. Podhalańska 10/11 85-132 Bydgoszcz

ULGA REHABILITACYJNA

„ NIE BÓJ SIĘ KORZYSTAĆ Z ULGI REHABILITACYJNEJ” WOJEWÓDZKA I POWIATOWA SPOŁECZNA RADA ds. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wraz z POLSKIM STOWARZYSZENIEM NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO w GORZOWIE WLKP. ZAPRASZA Podatników, którzy planują korzystać z ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu podatkowym za rok 2022, na spotkanie z pracownikiem Urzędu Skarbowego celem zapoznania się z zasadami dokonywania odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2022. Spotkanie odbędzie się w dniu 09.03.2023 o godz. 11.00 w Sali Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. w Sali 341 na II piętrze. W związku z tym, że ilość miejsc na sali jest ograniczona, proszę zgłaszać chęć udziału w spotkaniu do 24 lutego 2023 telefonicznie, w dni powszednie w godzinach 07.00 – 10.00. Nr tel. 697 982 438 ( Kancelaria PSONI Koło w Gorzowie Wlkp.) Prosimy także o zgłaszanie pytań na adres zarzad@psonigorzow.org.pl dotyczących ulgi rehabilitacyjnej celem przygotowania się pracownika Urzędu Skarbowego do odpowiedzi na bardziej skomplikowane zapytania. Spotkanie dotyczy wyłącznie ulgi rehabilitacyjnej i nie będą na nim poruszane inne tematy podatkowe. Przew. Powiatowej Społecznej Rady ds.… Read More »ULGA REHABILITACYJNA

REHABILITACJA DOMOWA

Wiadomość ważna dla osób po operacjach ortopedycznych stawu biodrowego i kolanowego, a także po urazach narządu ruchu. Każdy pacjent po odbytej operacji ortopedycznej ma możliwości i prawo do skorzystania z rehabilitacji domowej z Narodowego Funduszu Zdrowia w wymiarze 80 godzin rehabilitacyjnych w okresie półrocznym od zabiegu. Ważne jest to, że pacjent nie musi mieć orzeczenia o niepełnosprawności. Jak to załatwić? – Po wyjściu ze szpitala należy wypis dostarczyć do lekarza rodzinnego, poprosić o skierowanie na rehabilitację domową po operacji ortopedycznej [kod 2146]; skierowanie może wydać także lekarz ze szpitala lub specjalista. – Po otrzymaniu kodu skierowania należy przekazać skierowanie do gabinetu fizjoterapii, który ma podpisaną umowę z NFZ na realizację rehabilitacji domowej. – Po zarejestrowaniu się w gabinecie fizjoterapii oczekuje się na termin pomocy leczniczej w domu. – Zabiegi są realizowane od poniedziałku do piątku 1 raz dziennie. – Po załatwieniu tych formalności należy sumiennie ćwiczyć, by wrócić do pełnej sprawności. POWODZENIA! – Propozycję tę kierujemy do członków TWK i do wszystkich innych osób niezrzeszonych w naszym stowarzyszeniu, potrzebujących takiej… Read More »REHABILITACJA DOMOWA