Skip to content

Zapraszamy na spotkanie Koła SM…

Dzisiaj, czyli dnia 07 listopada 2016 r., o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie Koła SM, na którym zostaną przedstawione, m.in., nowe metody rehabilitacji.

ON30

Członków Koła SM a także osoby nienależące do Koła SM, chore na stwardnienie rozsiane lub inne schorzenie neurologiczne, bardzo serdecznie zapraszamy.