Skip to content

Spotkania w zakładach pracy…

W ramach projektu „Znam-Umiem-Działam„, współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, beneficjenci odwiedzili kilka zakładów pracy, m.in.:  zakłady:  „J&J COMPANY”, Kamieniarstwo Kwiatkowski oraz zakład „Admar s.c.”.

W zakładach tych poznali różne stanowiska pracy a także poznali możliwości zatrudnienia. Pytaniom nie było końca. Wielu beneficjentów wyszło z ww. zakładów jako osoby zainteresowane możliwością zatrudnienia.