Skip to content

„ZUD” w listopadzie i grudniu 2016 r…

Uczestnicy projektu „Znam-Umiem-Działam„, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – w listopadzie 2016 r. – uczestniczyli w zajęciach socjoterapeutycznych. Podczas zajęć grupowych uczyli się autoprezentacji, rozpoznawania własnych emocji oraz radzenia sobie w różnych sytuacjach. 

Natomiast na przełomie listopada i grudnia 2016 r. uczestnicy projektu uczestniczyli w zajęciach z doradcą zawodowym. Podczas indywidualnych konsultacji każdy uczestnik miał za zadanie wykonać obrazkowy test zawodów M. Achtnicha oraz otrzymał interpretację wyników.