Skip to content

DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ GCPR DLA KOŁA SM

Uczestnicy listopadowego spotkania koła chorych na SM zapoznali się z ofertą Działu Rehabilitacji Społecznej GCPR w Gorzowie Wlkp.

Pan Tomasz Kwiatkowski przedstawił możliwości jakie posiadają osoby z niepełnosprawnościami, w tym między innymi ubiegania się o dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze.

08.11.2021_spotkanie2a

Pan Tomasz omówił także inne zadania realizowane przez kierowany przez niego dział, między innymi pomoc w ramach programu Aktywny Samorząd.

Odpowiedział na pytania oraz wyjaśnił obowiązujące procedury składania wniosków.

08.11.2021_spotkanie2b

Serdecznie dziękujemy za spotkanie, a wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania dokumentów.

Dział Rehabilitacji Społecznej

ul. Walczaka 42,

pokój 233,

66-400 Gorzów Wielkopolski  

https://gcprgorzow.pl/dzial-rehabilitacji-spolecznej-kontakt/

Tekst i zdjęcia:   Dorota Pilecka