Skip to content

O KONFERENCJI „SIŁA JEST W NAS”…

W dniu 05 czerwca 2018 r. o godz. 10:00,

w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej

im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.,

odbyła się Konferencja p.n.

„SIŁA JEST W NAS”,

poświęcona formom wsparcia osób niepełnosprawnych. 

Do udziału w Konferencji,

zorganizowanej przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

oraz

Stowarzyszenie „Człowiek w Potrzebie – Wolontariat Gorzowski”,

zaproszony został, m.in. Lubuski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. 

Gorzowski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem

jest jedną z kilkunastu organizacji zrzeszonych w LSON. 

konferencja

Formy wsparcia realizowane przez LSON

oraz przez organizacje zrzeszone w LSON,

w tym formy wsparcia realizowane przez TWK,

przedstawiła Pani Danuta Leśniewska

– wiceprezes gorzowskiego oddziału TWK.