Skip to content

Jeszcze kilka słów o „Ai Chi”…

Jak informowaliśmy wcześniej, ćwiczenia „Ai Chi” były realizowane – na basenie Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego „Słowianka” w Gorzowie Wlkp. – w ramach projektu pod nazwą: „Zdrowie ważniejsze niż wszystko inne„. Ćwiczenia odbywały się przez 6 tygodni, w każdym tygodniu realizowane były dwa zajęcia, a każda sesja ćwiczeń trwała od 40 do 60 minut, podczas których następowały kolejno:

  • rozgrzewka (ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia rozciągające, ćwiczenia czynne małych grup mięśniowych) – ok. 10 minut
  • część główna, czyli ćwiczenia Ai Chi (w przerwach były ćwiczenia oddechowe) – ok. 20 – 30 minut
  • zakończenie (ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia rozciągające, ćwiczenia czynne małych grup mięśniowych) – ok. 10 minut

„Ai Chi” to układ ćwiczeń wykonywanych w wodzie, w pozycji stojącej, połączonych z głębokim oddychaniem. Ćwiczenia polegają na wykonywaniu – w określonej kolejności i tempie – ruchów: kończynami górnymi, kończynami górnymi i tułowiem, kończynami górnymi i dolnymi oraz tułowiem. W trakcie ćwiczeń stopniowo zmniejsza się płaszczyznę podparcia dla kończyn dolnych.

Celem terapii jest poprawa równowagi, siły mięśniowej, sprawności funkcjonalnej oraz ogólnego stanu zdrowia.

Dotychczasowe doniesienia naukowe wskazują, że ćwiczenia „Ai Chi” u osób chorych na SM mogą prowadzić do: poprawy równowagi, sprawności funkcjonalnej, siły mięśni kończyn górnych i dolnych, zmniejszenia zmęczenia, zmniejszenia bólu i napięcia mięśniowego, ograniczenia niepełnosprawności na korzyść wzrostu niezależności osoby chorej.

„Ai Chi” znajduje zastosowanie u osób mających problem z równowagą, osłabieniem siły mięśni szkieletowych, nadmiernym napięciem mięśni. Jest polecane w zapobieganiu upadkom osób starszych. Do ćwiczeń „Ai Chi” mogą być kierowane zarówno osoby chore – w celu poprawy swojego stanu funkcjonalnego, a także osoby zdrowe – w celu profilaktyki niepełnosprawności.

Wszystkie ćwiczenia na basenie były dostosowane do możliwości każdego uczestnika, a w wodzie – oprócz instruktora – byli obecni studenci kierunku Fizjoterapia, którzy asekurowali osoby ćwiczące.

O projekcie można było przeczytać i posłuchać na antenie Radia Zachód.

Do ww. komunikatu pragniemy dodać, że prowadzenie innowacyjnych ćwiczeń w wodzie „Ai Chi” było możliwe wyłącznie dzięki dobrej współpracy Gorzowskiego Oddziału TWK z Zamiejscowym Wydziałem Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp. i dzięki wielkiemu zaangażowaniu osoby pasjonującej się metodą „Ai Chi” – dr Anity Kulik, pracownika AWF. Bardzo dziękujemy Pani Anicie za umożliwienie – osobom chorym na SM oraz inne schorzenia neurologiczne i ruchowe – udziału w innowacyjnych ćwiczeniach na basenie.

Projekt pod nazwą „Zdrowie ważniejsze niż wszystko inne” realizowany jest przez Grupę Nieformalną, dla której opiekunem jest Gorzowski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) i Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych (ZLOP).