Skip to content

GOŚCIM 2019…

W Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym

im. prof. W. Degi w Gościmiu,

w dniach od 18 do 20 października 2019 r.,

odbyło się spotkanie,

zrealizowane przez nasze stowarzyszenie w ramach zadania:

INTEGRACYJNA IMPREZA SPORTOWO-EDUKACYJNA

DLA OSÓB CHORYCH NA SM

ORAZ INNE SCHORZENIA NEUROLOGICZNE

I ICH RODZIN

W spotkaniu udział wzięli członkowie Koła SM,

członkowie gorzowskiego oddziału TWK

oraz osoby z innymi schorzeniami neurologicznymi i ich rodziny. 

Załączamy kilka zdjęć z pobytu w Gościmiu.

Gościm0

(fot. własna TWK)

Zadanie było dofinansowane ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON

poprzez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie (GCPR),

działające w imieniu Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.