ZAPYTANIE OFERTOWE 08.02.2018 ?>

ZAPYTANIE OFERTOWE 08.02.2018

Załączamy plik: „Zapytanie ofertowe PTSR o. Wlkp. z dnia 08.02.2018”, dotyczący zamówienia usługi audytu zewnętrznego projektu / zadania, finansowanego w części przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowanego przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska wspólnie z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnośląski oraz Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wielkopolskim.

Załączony plik zawiera:

I. Opis przedmiotu zamówienia.

II. Zakres audytu zewnętrznego.

III. Wybór audytora.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.

V. Miejsce i termin składania ofert.

VI. Kryteria oceny ofert.

VII. Dodatkowe informacje.

Szczegóły w pliku: 

ZAPYTANIE-OFERTOWE-PTSR-Wlkp-08.02.2018


Comments are closed.