Skip to content

SPOTKANIE Z RZECZNIKIEM PRAW OBYWATELSKICH…

W poniedziałek, 6 czerwca 2016 r., dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich – spotkał się z przedstawicielami różnych organizacji pozarządowych.

W spotkaniu, które odbyło się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp., uczestniczyli także przedstawiciele naszego stowarzyszenia, w tym liczna grupa członków Koła SM.

W imieniu osób niepełnosprawnych głos zabrała Pani Danuta Leśniewska – wiceprezes gorzowskiego oddziału TWK, przedstawiając kilka najważniejszych postulatów, dotyczących potrzeby stworzenia właściwych warunków do życia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Pani Danuta przypomniała o wyprawie dookoła Polski, w której udział wzięły przede wszystkim osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, podczas której postulaty, przedstawione dzisiaj oraz inne postulaty dotyczące osób niepełnosprawnych, prezentowane były władzom administracyjnym wszystkich szczebli naszego państwa.

Wyprawa na trasie ponad 2,8 tyś. kilometrów,  pod hasłem „Równość i Godność”, odbyła się w roku 2013. Jednak obecnie, po trzech latach od zakończenia wyprawy, wszystkie prezentowane wtedy postulaty są nadal aktualne…

Z prezentowanych w 2013 r. postulatów Pani Danuta przypomniała dzisiaj m.in.:

  • potrzeba przeprowadzenia bardzo szczegółowych badań dzieci bezpośrednio po ich narodzeniu
  • łatwiejszy dostęp do rehabilitacji osób niepełnosprawnych i koszty sprzętu rehabilitacyjnego
  • uregulowanie spraw związanych z koniecznością opieki nad osobą niepełnosprawną
  • utrudnienia spowodowane koniecznością uzyskiwania skierowania do specjalistów od lekarza rodzinnego
  • problemy osób chorych na stwardnienie rozsiane, w tym m.in. problemy z kontynuacją leczenia, wysokie ceny leków, itp.

Dr Adam Bodnar odniósł się do wszystkich ww. postulatów.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z tego spotkania.