Spotkanie integracyjne GOŚCIM 2016 już za nami… ?>

Spotkanie integracyjne GOŚCIM 2016 już za nami…

W dniach od 14 do 16 października 2016 r. odbyło się kolejne, coroczne spotkanie integracyjne osób chorych na stwardnienie rozsiane (SM) oraz ich rodzin i opiekunów. Spotkanie zrealizowane zostało w ramach zadania o nazwie: „Integracyjna impreza sportowo-edukacyjna dla osób chorych na SM oraz inne schorzenia neurologiczne” – zgodnie z umową zawartą pomiędzy Prezydentem Miasta Gorzowa Wlkp. a Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp.

7

Wszystkie osoby zakwalifikowane do pobytu w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Gościmiu uczestniczyły, m.in.:, w warsztatach terapeutycznych o nazwie „Człowiek kontra choroba”, prowadzonych przez specjalistę psychologa Barbarę Rozumowską-Kamińską; w warsztatach o nazwie: „Inteligencje wielorakie”, prowadzonych przez specjalistę socjologa Dorotę Pilecką; w wykładach na temat: „Rola witaminy „D” w chorobach neurologicznych, stosowanie diety”, prowadzonych przez lekarza neurologa Mirellę Sobkowiak-Osińską. Wszyscy uczestnicy mogli korzystać także z zabiegów rehabilitacyjnych, prowadzonych przez Aldonę Korpik.

Pobyt w Gościmiu został uwieczniony na zdjęciach, które tutaj załączamy – dla obecnych uczestników w celu wspomnień, dla przyszłych uczestników – dla zachęty.

Poza zajęciami na warsztatach terapeutycznych i ćwiczeniach rehabilitacyjnych uczestnicy brali udział również w zajęciach relaksacyjno-sportowych, grach i zabawach, wspólnych spacerach, koncertach muzycznych (koncert: Joanna Serpina – flet i Leszek Serpina – skrzypce elektryczne), w koncercie Zespołu Artystycznego BUZIAKI, a także w zajęciach muzykoterapii oraz wspólnym śpiewaniu.

9

Wszystkie zajęcia były dostosowane do możliwości uczestników spotkania integracyjnego. Uczestnikami byli członkowie Koła SM, działającego przy gorzowskim oddziale Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, ich rodziny i opiekunowie oraz osoby z innymi schorzeniami neurologicznymi o różnym zaawansowaniu choroby.

Organizowane corocznie wyjazdowe spotkania integracyjne mają ogromny wpływ na lepsze poznanie się członków Koła SM ich rodzin i opiekunów, służą integracji tych osób a także osób nowo poznanych.

Program realizowany podczas spotkań służy odstresowaniu ich uczestników, daje możliwość otwarcia się psychicznego, a także sprawdzenia swoich możliwości fizycznych poprzez udział w zajęciach ruchowych i rehabilitacji.

Udział w spotkaniach daje również możliwość obserwowania wzajemnych relacji w poszczególnych rodzinach oraz między członkami tych rodzin, dzięki takim spotkaniom można także zdobywać nowe doświadczenia w zakresie opieki i pomocy osobie chorej przez opiekuna – członka rodziny.

Wszyscy członkowie Koła SM czekają już na kolejne spotkanie integracyjne w Gościmiu.


Comments are closed.