Skip to content

„Równość szans na rynku pracy”

Dnia 08 listopada 2017 r. odbyło się seminarium, zorganizowane przez Lubuski Urząd Wojewódzki i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, na którym przedstawiono problemy osób niepełnosprawnych, poszukujących pracy. 

W spotkaniu uczestniczyła Danuta Leśniewska – wiceprezes naszego stowarzyszenia, która mówiła o działaniach Lubuskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w kierunku aktywizacji osób niepełnosprawnych i o likwidacji barier architektonicznych w urzędach.

Seminarium_08.11.2017_1 D.Leśniewska – druga od lewej (fot. TWK) 

Szczegółowe informacje można znaleźć, m.in., na stronach: 

LUW, TVP3, Radio Zachód