Prośba o 1% podatku za 2018 r. ?>

Prośba o 1% podatku za 2018 r.

W nowym, 2019 roku, kolejny raz bardzo prosimy o wsparcie poprzez przekazanie 1% swojego podatku za rok 2018 na cele statutowe naszej organizacji.

kalendarzyk_2019

Gorzowski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP) i jest uprawniony do otrzymywania 1% podatku dochodowego.
W Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy, nasza organizacja wpisana jest pod numerem KRS: 0000311988.

Znaczenie 1%

Przekazując nam 1% podatku możesz wpłynąć na poprawę warunków życiowych osób niepełnosprawnych. Pozyskiwanie środków z 1% to dla naszego stowarzyszenia ogromne wsparcie w realizacji zadań i projektów na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Wszystkim dotychczasowym darczyńcom BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY i bardzo gorąco prosimy o dalsze wsparcie, bo dzięki temu możemy pomagać innym.

Wierzymy, że takich ludzi i w tym roku nie zabraknie.

Wszyscy działacze naszego stowarzyszenia to społecznicy, którzy potrzebującym osobom niepełnosprawnym pomagają z potrzeby serca.

Aby wypełnić swój PIT za rok 2018 (online, za darmo) wykorzystaj bezpośredni link do strony PIT dla Gorzowskiego Oddziału PTWK klikając TUTAJ.