Skip to content

INFORMACJA O PROJEKCIE…

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp.

jako partner projektu pod nazwą:

„REHABILITACJA MEDYCZNA OSÓB PRACUJĄCYCH I POWRACAJĄCYCH DO PRACY W ZAKRESIE SCHORZEŃ UKŁADU RUCHU I OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANĄ PRACĄ”

realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wielkopolskim,

przedstawia informację o projekcie

(w formatach JPG i PDF).

informacja o projekcie

informacja o projekcie

Mieszkańców województwa lubuskiego zapraszamy do korzystania z działań proponowanych w tym projekcie.