Browsed by
Kategoria: Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE ?>

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE PTSR o. Wlkp. z dnia 05.02.2019 Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia usługi audytu zewnętrznego projektu finansowanego w części ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Celem audytu zewnętrznego jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione w ramach realizacji projektu są kwalifikowalne, a projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem i umową – oraz wydanie opinii w tym zakresie. Zamawiający jako lider Projektu: Polskie…

Read More Read More

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PORAD… ?>

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PORAD…

Jeszcze tylko do końca lutego 2019 r. można korzystać z bezpłatnych porad doradców w ramach projektu CIWON. O szczegółach projektu piszemy na naszej stronie, w zakładce „CIWON 2017/2019„.  Projekt CIWON, realizowany przez nasze stowarzyszenie w oparciu o umowę partnerską z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze – lidera, jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Serdecznie zapraszamy do korzystania z porad naszych doradców.

SPOTKANIE KOŁA SM W PAŹDZIERNIKU… ?>

SPOTKANIE KOŁA SM W PAŹDZIERNIKU…

Wszystkich członków gorzowskiego oddziału TWK i Koła SM informuję, że październikowe spotkanie odbędzie się wyjątkowo w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta przy ul. Sikorskiego 107 w Gorzowie Wlkp. W ramach spotkania zaprezentowana zostanie wystawa miniatur instrumentów muzycznych z kolekcji Wandy Milewskiej – dziennikarki i autorki książek. (www.pixabay.com) O szczegółach wystawy pod nazwą: „Instrumenty muzyczne w miniaturach”  oraz o spotkaniu autorskim z Wandą Milewską można przeczytać na stronach: WiMBP i milpress. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. *** Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 01 października…

Read More Read More

SPOTKANIE DOT. LIKWIDACJI BARIER DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – CIĄG DALSZY… ?>

SPOTKANIE DOT. LIKWIDACJI BARIER DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – CIĄG DALSZY…

Dnia 18 września 2018 r. (wtorek) o godz. 14:00, w sali nr 10 Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. przy ul. Myśliborskiej 34, odbędzie się spotkanie, zorganizowane przez gorzowski oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, z przedstawicielami Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta, dotyczące: STRATEGII DOSTĘPNOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (fot. www.pixabay.com) Spotkanie poprowadzi p. Dariusz Górny – Architekt Miejski. Spotkanie będzie kontynuacją serii spotkań, realizowanych przez nasze stowarzyszenie, których celem jest likwidacja barier architektonicznych oraz umożliwienie funkcjonowania osobom z różnymi…

Read More Read More

KONSULTACJE DOT. SYSTEMU WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ?>

KONSULTACJE DOT. SYSTEMU WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Regionalne konsultacje dotyczące budowy systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, które rozpoczęły się w dniu 09 lipca 2018 r., potrwają do końca lipca. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaplanowało łącznie 16 konsultacji regionalnych – po jednym spotkaniu w każdym województwie. W pierwszym dniu, czyli w poniedziałek 09 lipca 2018 r., konsultacje – z udziałem Minister Elżbiety Rafalskiej – odbyły się w trzech województwach, w tym m.in. w woj. lubuskim. Miejscem spotkania była Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im….

Read More Read More

O BARIERACH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH… ?>

O BARIERACH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH…

Gorzowski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem od dawna angażuje się w działania, których celem jest, m.in. likwidacja barier architektonicznych oraz umożliwienie funkcjonowania osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. (www.pixabay.com) W bieżącym roku odbyło się już kilka spotkań z Architektem Miejskim, Dariuszem Górnym, w których uczestniczyli przedstawiciele Zarządu TWK oraz osoby niepełnosprawne. W dniu 27 czerwca 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie, na które – oprócz p. Dariusza Górnego – zaproszony został p. Rafał Krajczyński, Miejski Inżynier Ruchu. W Urzędzie Miasta…

Read More Read More