Skip to content

DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ GCPR DLA KOŁA SM

Uczestnicy listopadowego spotkania koła chorych na SM zapoznali się z ofertą Działu Rehabilitacji Społecznej GCPR w Gorzowie Wlkp. Pan Tomasz Kwiatkowski przedstawił możliwości jakie posiadają osoby z niepełnosprawnościami, w tym między innymi ubiegania się o dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze. Pan Tomasz omówił także inne zadania realizowane przez kierowany przez niego dział, między innymi pomoc w ramach programu Aktywny Samorząd. Odpowiedział na pytania oraz wyjaśnił obowiązujące procedury składania wniosków. Serdecznie dziękujemy za spotkanie, a wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania dokumentów. Dział Rehabilitacji Społecznej ul. Walczaka 42, pokój 233, 66-400 Gorzów Wielkopolski   https://gcprgorzow.pl/dzial-rehabilitacji-spolecznej-kontakt/ Tekst i zdjęcia:   Dorota Pilecka

I CO DALEJ?

8 listopada 2021 w siedzibie TWK odbyło się spotkanie z Michałem Kopcem – blogerem, autorem i prowadzącym kanał zajmujący się tematyką osób z niepełnosprawnościami I co dalej? https://pl-pl.facebook.com/icodalejyt/ Przybyły na zaproszenie Dariusza Górnego gość opowiedział o podejmowanych przez siebie działaniach, zapoznał się z ofertą naszej organizacji w tym zapewniania wsparcia i prowadzonej rehabilitacji medycznej, społecznej, psychologicznej. Zwrócił jednak uwagę na nazwę naszego stowarzyszenia – Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem ze szczególnym uwzględnieniem słowa kalectwo, które w jego odczuciu należałoby zastąpić lub nawet całkiem zmienić nazwę organizacji. Słowa młodego człowieka z pewnością można uznać za zasadne (współcześnie posługujemy się określeniem osoba z niepełnosprawnością) – jednak dla nas bycie członkami dużej ogólnopolskiej organizacji z ponad 50-letnią tradycją pozostaje powodem do dumy. Na co dzień kontynuujemy prace rozpoczęte w latach 60-tych XX wieku przez twórców Polskiej Szkoły Rehabilitacji, a także naszych lokalnych „bohaterów” w tym wieloletnią prezes Marię Górną obecną Prezes Barbarę Kadziewicz oraz Lilianę Jaraszkiewicz, Danutę Leśniewską, Mieczysława Śmigielskiego, Jana Schneidera. Nasze działania są urzeczywistnieniem słów Marii Grzegorzewskiej „nie ma kaleki jest człowiek”… Read More »I CO DALEJ?