Skip to content

GOŚCIM 2019…

W Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym im. prof. W. Degi w Gościmiu, w dniach od 18 do 20 października 2019 r., odbyło się spotkanie, zrealizowane przez nasze stowarzyszenie w ramach zadania: INTEGRACYJNA IMPREZA SPORTOWO-EDUKACYJNA DLA OSÓB CHORYCH NA SM ORAZ INNE SCHORZENIA NEUROLOGICZNE I ICH RODZIN W spotkaniu udział wzięli członkowie Koła SM, członkowie gorzowskiego oddziału TWK oraz osoby z innymi schorzeniami neurologicznymi i ich rodziny.  Załączamy kilka zdjęć z pobytu w Gościmiu. (fot. własna TWK) Zadanie było dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON poprzez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie (GCPR), działające w imieniu Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ…

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy oddział w Gorzowie Wlkp. serdecznie zapraszają na konferencję ,,Zdrowie i Bezpieczeństwo w pracy”, która odbędzie się 25 października 2019 r. w WiMBP w Gorzowie Wlkp. W załączeniu zaproszenie oraz program (w formacie PDF). zaproszenie program Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji pod nr telefonu 957208374, 957202306 lub e-mail: biuro@womp.gorzow.pl ….. Izabela Rypina specjalista ds promocji zdrowia WOMP Gorzów Wlkp. tel. 957208374

Likwidacja barier – c.d.

Informuję, że dnia 15 października 2019 r. (wtorek) o godz. 14:00 zostanie podstawiony autobus na przystanku przy Hotelu MIESZKO.  O godz. 14:10 wyjazd do siedziby MZK w Gorzowie Wlkp. W programie przewidziano spotkanie z prezesem i pracownikami MZK. Spotkanie poświęcone będzie niwelowaniu barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami.  Wszystkich zainteresowanych tematem serdecznie zapraszam.  Barbara Kadziewicz – prezes TWK Gorzów Wlkp.  

CZY ISTNIEJE ŻYCIE POZA ZIEMIĄ…

Członków Koła SM i członków naszego stowarzyszenia zapraszamy na kolejne, poniedziałkowe spotkanie, które odbędzie się 7 października 2019 r. o godz. 16:00 w siedzibie gorzowskiego oddziału TWK przy ul. Kosynierów Gdyńskich 81 w Gorzowie Wlkp.   … Na spotkaniu omówione zostaną sprawy bieżące, w tym sprawy związane z wyjazdem na spotkanie integracyjne w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Gościmiu. … Po omówieniu spraw bieżących, od godz. ok. 16:30, będzie można posłuchać prelekcji na temat: … „Czy istnieje życie poza Ziemią?” … którą poprowadzi pasjonat astronomii. … … (www.pixabay,com,pl) … Na spotkanie zapraszamy członków naszego stowarzyszenia,  członków Koła SM, a także wszystkich chętnych do posłuchania prelekcji i do ew. dyskusji.