Browsed by
Miesiąc: Sierpień 2019

INFORMACJA O PROJEKCIE… ?>

INFORMACJA O PROJEKCIE…

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp. jako partner projektu pod nazwą: „REHABILITACJA MEDYCZNA OSÓB PRACUJĄCYCH I POWRACAJĄCYCH DO PRACY W ZAKRESIE SCHORZEŃ UKŁADU RUCHU I OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANĄ PRACĄ” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wielkopolskim, przedstawia informację o projekcie (w formatach JPG i PDF). informacja o projekcie Mieszkańców województwa lubuskiego zapraszamy do korzystania z działań proponowanych w tym projekcie.