Skip to content

Zapraszamy do Klubu

Zapraszamy wszystkich chętnych na kolejne spotkanie w naszym Klubie Gier Planszowych.  Rozpoczynamy dzisiaj, 17 listopada 2017 r. o godz. 16:30. (fot. TWK) Każdy na pewno znajdzie coś ciekawego.  

„Równość szans na rynku pracy”

Dnia 08 listopada 2017 r. odbyło się seminarium, zorganizowane przez Lubuski Urząd Wojewódzki i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, na którym przedstawiono problemy osób niepełnosprawnych, poszukujących pracy.  W spotkaniu uczestniczyła Danuta Leśniewska – wiceprezes naszego stowarzyszenia, która mówiła o działaniach Lubuskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w kierunku aktywizacji osób niepełnosprawnych i o likwidacji barier architektonicznych w urzędach.  D.Leśniewska – druga od lewej (fot. TWK)  Szczegółowe informacje można znaleźć, m.in., na stronach:  LUW, TVP3, Radio Zachód.